Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Certyfikaty

Październik 2014

Dyplom doktora habilitowanego

Marzec 2014

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Październik 2013

Nagroda Rektora PUM za osiągnięcia naukowe w 2012 roku

Październik 2012

Nagroda Rektora PUM w Szczecinie za osiągnięca naukowe w 2011 roku

Październik 2011

Nagroda Rektora PUM w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2010 roku

Marzec 2011

Powołanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie angiologia na okres 5 lat

Marzec 2009

Certyfikat uczestnictwa w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Wrzesień 2008

Certyfikat uczestnictwa: International Meeting on Aortic Aneurysms. New insights into an old problem

Wrzesień 2008

Nagroda FFARR i IMAA za jeden z pięciu najlepszych prac IMAA

Grudzień 2007

Certyfikat udziału w kursie: "Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych - szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych"

Strony