Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Certyfikaty

Listopad 2007

Zaświadczenie ukończenia kursu: "Ultrasonografia dopplerowska naczyń obwodowych"

Kwiecień 2007

Certyfikat uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Sierpień 2006

Dyplom uczestnictwa w programie edukacyjnym: "Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa"

Kwiecień 2005

Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Wrzesień 2004

Certyfikat uczestnictwa: ESVS XVIII Annual Meeting

Marzec 2004

Certyfikat uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: "Trombofilia - żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - przewlekła niewydolność żylna"

Grudzień 2003

Dyplom - uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie: angiologia

Kwiecień 2002

Certyfikat uczestnictwa w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Styczeń 2002

Certyfikat członkowski Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Październik 2001

Indywidualna Nagroda Dydaktyczna Rektora PAM w Szczecinie za: Cykl prac na temat obrazowania narządów za pomocą tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego

Strony