Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Certyfikaty

Maj 2001

Certyfikat członkostwa Towarzystwa Chirurgów Polskich

Listopad 1999

Nagroda naukowa Rektora PAM w Szczecinie za: "Fenotyp haptoglobiny a aktywność elastazy w patogenezie tętniaka aorty brzusznej"
 

Strony