Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Nominacja na konsultanta wojewódzkiego do spraw angiologii

30.03.2011

Wojewoda Marcin Zydorowicz powołał konsultanta wojewódzkiego do spraw angiologii"Wojewoda Marcin Zydorowicz powołał konsultanta wojewódzkiego do spraw angiologii. Stanowisko objął dr n. med. Ireneusz Wiernicki, adiunkt w Klinice Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Angiologii PUM.

Ireneusz Wiernicki posiada specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej i specjalizację z angiologii. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach recenzowanych.

W 2008 roku otrzymał międzynarodową nagrodę medyczną Foundation for Aneurysm Rupture Research Inc."*
_____________________
*Zaadaptowane ze strony internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: www.szczecin.uw.gov.pl