Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

18.03.2014

Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM w dniu 18 marca 2014 r. podjęła uchwałę o nadaniu Dr n. med. Ireneuszowi Wiernickiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny biorąc pod uwagę ocenę osiągnięć naukowych oraz uchwałę Komisji habilitacyjnej.