Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Diagnostyka i kwalifikacja do przezskórnych zabiegów wewnątrznaczyniowych

W diagnostyce chorób naczyń tomografia komputerowa tętnic (Angio-TK) jest podstawowym badaniem przy wyborze strategii leczenia operacyjnego i kwalifikacji do przezskórnych zabiegów wewnątrznaczyniowych.
Obserwowana od końca XX wieku tendencja do zmniejszenia urazowości operacji we wszystkich specjalnościach zabiegowych doprowadziła również w chirurgii naczyniowej do szybkiego rozwoju technik wewnątrznaczyniowych. Szybki rozwój sprzętu endowaskularnego spowodował, że obecnie metody wewnątrznaczyniowe stają się metodami z wyboru w leczeniu większości chorób układu tętniczego i żylnego. Spowodowane jest to przede wszystkim małą inwazyjnością zabiegu, braku konieczności znieczulenia ogólnego (narkozy), możliwością powtarzania procedur wewnątrznaczyniowych w razie nawrotu choroby oraz istotnym skróceniem pobytu w szpitalu do zwykle 3 dni. Zabiegi te przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, co znaczy, że znieczulane jest tylko miejsce wprowadzenia śluzy naczyniowej do tętnicy. Mimo, że większość chorób tętnic kwalifikuje się do leczenia małoinwazyjnego (wewnątrznaczyniowego), to jednak ostateczną decyzję o rodzaju zabiegu podejmuje chirurg naczyniowy.