Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy

Modyfikacja większości znanych czynników ryzyka miażdżycy hamuje jej rozwój. Badania eksperymentalne wskazują na to, że wraz ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu, co osiąga się zarówno dzięki modyfikacji diety, jak też farmakologicznie, obserwuje się hamowanie, a nawet odwracanie procesów toczących się w blaszce miażdżycowej. Na przykład komórki mogą pozbywać się wolnego cholesterolu, który odbierany jest z błony komórkowej przez lipoproteinę HDL. Samo zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu i dieta uboga w cholesterol prowadzą do znaczącego zmniejszenia rozwoju miażdżycy w tętnicach szyjnych. Zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL (tzw. zły cholesterol) poprzez zastosowanie leczenia farmakologicznego (statyny) prowadzi do ograniczenia postępu miażdżycy w tętnicach wieńcowych. Jednak w innych badaniach wykazano, że stosowanie tych leków u osób z wrodzonym podwyższonym stężeniem cholesterolu nie było w stanie zahamować rozwoju miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Dlatego też leczenie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych może być przez jakiś czas skuteczne jedynie przy zastosowaniu procedur inwazyjnych, takich jak operacja angiochirurgiczna czy angioplastyka. Na zmniejszenie tempa postępu choroby ma wpływ prawidłowe leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i jak największa aktywność ruchowa.