Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Przewlekła niewydolność żylna (żylaki kończyn dolnych)

Żylaki kończyn dolnych są najczęstszą formą kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej prowadzącej do odcinkowych poszerzeń naczyń. Występowanie ich jest zależne od wieku. Żylaki bardzo rzadko występujące u dzieci i młodzieży wskazują na istnienie u nich wady układu naczyniowego. Natomiast w grupach kobiet i mężczyzn w przedziale wieku od 35 do 40 lat według różnych źródeł są stwierdzane odpowiednio: 20-60% i 7-35%. Po 60. roku życia odsetki te wynoszą u kobiet 40-78% i u mężczyzn 15-55%. Występowanie żylaków obu kończyn dolnych wynosi 30-76%. Wykazano również predyspozycje do rodzinnego ich występowania. Spośród czynników mających wpływ na rozwój żylaków wymienia się związek z liczbą ciąż i porodów. U kobiet, które nie rodziły, ich częstość wynosi 4-26%, natomiast u kobiet po co najmniej dwóch porodach wzrasta do 10-63%. Prawdopodobieństwo pojawienia się żylaków zwiększa się proporcjonalnie do liczby porodów. Leczenie powinno być dostosowane do stopnia niewydolności żylnej. Na każdym jej etapie zaleca się leczenie zachowawcze. Spośród metod zabiegowych wyróżnia się leczenie chirurgiczne i skleroterapię.