Profesor nadzwyczajny PUM

 

ZACHODNIOPOMORSKI KONSULTANT
DO SPRAW ANGIOLOGII (2011-2015)

Zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych (domózgowych) i tętnic podobojczykowych

Tętnica szyjna wewnętrzna doprowadza krew do mózgu. Tętnice szyjne wewnętrzne i wspólne są często zmienione przez odkładające się w ich ścianie blaszki miażdżycowe. Z czasem proces ten prowadzi do istotnego zwężenia światła tętnicy, które uniemożliwia odpowiedni dopływ krwi do mózgu. Mózg to organ bardzo wrażliwy na niedokrwienie, stąd chorzy ze zwężeniami tętnic szyjnych mogą cierpieć na zawroty głowy, utraty przytomności, z czasem także udary niedokrwienne mózgu. Siatkówka również jest organem bardzo wrażliwym na niedokrwienie, stąd w tej samej grupie pacjentów przy spadkach ciśnienia tętniczego krwi, objawom niedokrwienia mózgu mogą towarzyszyć chwilowe utraty wzroku. Dlatego też ważna jest w takich przypadkach diagnostyka i monitorowanie stopnia przepływu krwi w pozaczaszkowych tętnicach szyjnych. W zależności od stopnia ich zwężenia i stanu klinicznego pacjenta podejmuje się decyzję o inwazyjnym udrożnieniu tętnicy szyjnej wewnętrznej w celu zapobieżenia w/w niepożądanym zdarzeniom. Objawy niedokrwienia (ból, osłabienie, drętwienie i chromanie przestankowe) kończyny górnej występują głównie u chorych ze znacznego stopnia zwężeniem lub niedrożnością tętnicy podobojczykowej. Mogą dołączać do nich również wcześniej opisane objawy niedokrwienia mózgu. W razie wystąpienia tych objawów należy również rozważyć leczenie inwazyjne w oddziale chirurgii naczyniowej i angiologii.